Lizzy Gurko
University of Akron Akron OH USA
Nordonia Macedonia OH USA
2018
Distance / XC