Traevon Alford
University of Akron Akron OH USA
Norwayne Creston OH USA
2018
Sprints